CREATIVITEIT

HOOFD & HANDEN

schilderen en beeldhouwen bij uitgeblust zijn, burnout, stress, teleurgesteld geeft energie, beeldend werken beeldhouwen, werken in steen ondersteuning groei slowcoaching marmerbeeldhouwen

Creativiteit als bron

Werken in steen

Als we te lang bezig zijn geweest met wat de wereld van ons vraagt verliezen we contact met onze bron. Dit kan leiden tot stress- of burn out klachten en tot depressiviteit. Ik geloof sterk in de kracht van het creatieve werken. Door het aanspreken van onze creativiteit maken we ruimte om in beweging te komen. Het kan ons helpen om op onderliggend niveau tot nieuwe inzichten te komen en kracht te hervinden om tot oplossingen te komen. Hoofd en handen werken samen en gaan zich beter verhouden tot elkaar. Het gaat er niet om een meesterwerk te maken. Juist het loslaten van “voldoen aan”geeft ruimte voor ontdekken, plezier en avontuur binnen een veilig kader. Jouw creativiteit kan je helpen inzicht te krijgen waar je goed in bent, waar je tegenaan loopt en hoe je er anders mee om zou kunnen gaan. Steen is een oeroud materiaal met zijn eigen wetmatigheden. Het vraagt geen kracht maar eerder geduld en toewijding. Je werkt naar binnen, laag voor laag. Door materiaal weg te nemen ontstaat er ruimte. Ruimte om het materiaal te verkennen, ruimte om te ontdekken. Al werkende komt er een creatief proces op gang. Op weg gaan door simpelweg te doen. Het vraagt om aanwezigheid in het hier en nu. Veel aspecten worden aangesproken die ons vanuit het cognitieve voert naar andere gebieden in onszelf. Het ritmische werken met hamer en beitel, het fysieke aspect van het werken in steen , activeert. Door zonder vooropgesteld doel te werken ontstaat er ruimte om open te staan voor mogelijkheden die zich voordoen en ruimte om je eigen vorm te laten ontstaan. Het is een langzaam en individueel proces. Werken in steen is SLOWCOACHING.